28 november 2011

Andere wereld II

fossiele boom / fossil tree

Chinese berg / Chinese mountain


modderstroom / mudflow


De Kwade Hoek als bron van inspiratie. Zie hier voor Andere wereld deel 1.

Geen opmerkingen: