1 juli 2008

Fototentoonstelling Bergpolder krachtwijk?!Vanaf 21 juni is de fototentoonstelling 'Bergpolder krachtwijk?!' te zien in het Van Maanenzwembad, Van Maanenstraat 8 in Rotterdam.

Zie voor openingstijden www.rotterdamnoord.nl (bel het zwembad voor de zekerheid vanwege andere openingstijden in de zomer: 010 - 4662580; rond 16 juli is een deel van de foto's een paar dagen uitgeleend vanwege een inspraakavond ).
De Rotterdamse wijk Bergpolder is aangewezen door het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie als ‘krachtwijk’. Eén van de 40 ‘Vogelaar-wijken’.

De Bewonersorganisatie Bergpolder heeft om die reden een verzoek
ingediend bij RotterdamIdee om een fototentoonstelling te maken van Bergpolder. Dat idee is gehonoreerd door RotterdamIdee (zie www.rotterdamidee.nl en zoek op Bergpolder).

De foto’s geven een beeld hoe Bergpolder er nu bij staat. De mooie en bijzondere kanten, maar ook de problemen in de wijk zijn op de foto’s terug te vinden.

De foto’s zijn bedoeld als middel om de discussie over wat beter en anders moet in de wijk te bevorderen. De bewonersorganisatie hoopt dan ook dat deze tentoonstelling je zal inspireren, dat je met een nieuw oog naar de wijk gaat kijken en dat je je meer bij Bergpolder betrokken gaat voelen.

Het is de bedoeling om van deze fototentoonstelling een terugkerende activiteit te maken. Aanhakend bij de ‘Vogelaarwijken’ wil de bewonersorganisatie in de periode 2007-2010 vastleggen wat er in de wijk gebeurt en hoe de wijk gaat veranderen.