10 oktober 2007

Global warming
Studieproject Fotovakschool.

Het beeld moest bestaan uit minimaal 6 verschillende foto's met global warming als thema. Ik heb daarbij gekozen voor een tsunami als verbeelding van het rijzen van de zeespiegel. En bij een sterke verhoging van CO2 in de atmosfeer gaan planten muteren tot reuzen: planten heersen op aarde.