3 mei 2018

Bijzondere vondsten bij donkerduiken op een zandbodem in Onderwatersport en Mick's Marine Biology


Voor het mei/juni-nummer van Onderwatersport, het magazine van de Nederlandse Onderwatersport Bond, heb ik een artikel geschreven. Datzelfde artikel heb ik met een wat gewijzigde tekst en meer foto's geplaatst op mijn weblog Mick's Marine Biology (klik HIER) met als titel Bijzondere vondsten bij donkerduiken op een zandbodem.