26 maart 2010

Inspiratie II: Slikken van Flakkee

Op de Slikken van Flakkee wordt de vegetatie kort gehouden door Schotse hooglanders, Heckrunderen en deze prachtige konikspaarden. Zij zorgen ervoor dat de slikken niet veranderen in een dicht bos. Op dit moment speelt net de discussie weer of dit 'groot wild' in de Oostvaardersplassen bijgevoerd moet worden. Deze stevig en 'compact' gebouwde paarden maakten niet de indruk ondervoed te zijn. Integendeel!