5 oktober 2022

Foto's Zuiderzee-schijfslak in Kijk op Exoten

In het bericht van 29 maart 2021 maakte ik melding van een 'uitgestorven zeenaaktslakje' dat ik fotografeerde en dat figureerde in een NatureToday-bericht. Wisten we toen nog niet zeker of het om de Zuiderzee-schijfslak ging, is dat nu door DNA-onderzoek wel zeker. 

Onlangs werd dit slakje ook besproken in 'Kijk op exoten', een uitgave gewijd aan exoten*. Klik hier voor een PDF. Ook daarin staan mijn foto's van het naaktslakje. Overigens zijn er al meer exemplaren gevonden van de Zuiderzee-schijfslak, maar alleen (op) aangespoelde dieren. 

xxx

*Exoten: Met exoten worden uitheemse soorten aangeduid die Nederland niet op eigen kracht kunnen bereiken, maar door menselijk handelen (transport, infrastructuur) hier in de natuur terecht zijn gekomen of dat in de nabije toekomst dreigen te doen. Soorten die Nederland op eigen kracht bereiken vanuit hun natuurlijke verspreidingsgebied, bijvoorbeeld door klimaatver- andering, zijn geen exoten. Exoten leiden in de meeste gevallen niet tot grote problemen; slechts een beperkt aantal vertoont invasief gedrag door een explosieve ontwikkeling na vestiging. Invasieve exoten kunnen een bedreiging vormen voor de inheemse biodiversiteit, volksgezondheid of veiligheid. Bron: Kijk op Exoten.Geen opmerkingen: