18 februari 2024

Duikvaker 2024

Op de Duikvaker beurs heb ik op 4 februari twee lezingen gegeven. Eén met als titel 'Natuurkunst: een andere kijk op zeedieren' en één over het op naam brengen van de zeeanemonen die je in Nederland kunt vinden. 

Zo'n 50 mensen hebben de lezingen bijgewoond.

In 'René Magazine', een duikblad dat tijdens de beurs voor het eerst het licht zag, stond in verband met die lezingen een leuk interview met mij, samen met een aantal foto's op groot formaat. Als je het wilt zien en lezen, stuur ik het je graag als PDF.

Geen opmerkingen: